Επικοινωνία

Επικοινωνία για την εθελοντική προσφορά σας:

e-mail: info@anestios.org

Κατάθεση του ποσού που θέλετε να προφέρετε
με αποστολή μέσω ΕΛΤΑ (ταχυδρομική επιταγή).

Στείλτε το ενδιαφέρον σας μέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου της σελίδας μας.